søndag den 26. april 2009

Pandemi er Hysteri

Der synes at være en tendens til at overdrive trusler og især når de omhandler obskure eller ikke-håndgribelige ting, i dette tilfælde sygdom, nærmere bestemt, svineinfluenza. Efterfølgeren til fugleinfluenza er åbenbart ligeså slem dens forgænger og allerede før der er påvist tilfælde af den i Danmark hidser man sig så meget op at det er nødvendigt med et indslag i tv-avisen og udtalelser fra adskillige læger og eksperter. Man taler om en pandemi, en verdensomspændende epidemi, der har sin oprindelse et sted i Mexico og nu potentielt truer hele verden. I visse lufthavne (i Japan? Eller Mexico?) går man endda så vidt som til at måle folks kropstemperaturer og tjekke for symptomer for den frygtelige svineinfluenza, så indrejsende ikke skal bringe smitten videre. Man taler om en pandemi, men efter min mening er der nærmere tale om hysteri. Jeg ville ønske at jeg kunne finde et bedre ord end hysteri, da det ikke helt dækker, hvad jeg prøver at udtrykke. Hysteri, ja, men udover det en overdrevet frygt for det ukendte, der får alle til at opføre sig som om de burde bære beskyttende iltmasker og ikke bevæge sig uden for en dør (det sidste er rent faktisk en realitet, hvilket blot viser hvor langt man går i visse tilfælde). Kierkegaard skrev i sin tid, at angst var en grundvilkår for livet og set i lyset af disse og mange tidligere begivenheder kan denne udtalelse kun være rigtig og relevant. Men bare fordi angst er uundgåelig her i livet er der ingen grund til at lade sig styre af den, i stedet bør man se på sine omgivelser og handle og tænke på grundlag af dette. Være realistisk, mener jeg. Der er noget der kaldes hypokondri. Jeg bringer det på bane fordi mange har en tendens til at se symptomer alle vegne blot man hører ordet svineinfluenza og ligeledes hersker der hos højtstående mennesker en tendens til at piske en angststemning i vejret når en global fare breder sig. Måske er det for langt at gå at drage paralleller til totalitære politistater, men ofte vil disse stater også opfinde diverse angstobjekter for at forhindre befolkningen i at fokusere på det væsentlige, såsom for eksempel den virkelighed de rent faktisk lever i.

Hvis religion er opium for folket, så er svineinfluenza det også – de tjener i hvert fald samme formål, nemlig at holde befolkningens opmærksomhed fast på et bestemt tema og væk fra et andet. 

Denne sidste sammenligning tjener ikke noget formål, det kan jeg lige så godt indrømme. Jeg forsøger ikke at få Danmark til at ligne en totalitær stat og det er heller ikke mit indtryk af mit fædreland, blot forsøger jeg at stille skarpt på en ubehagelig tilbøjelighed til at fokusere på psykiske vampyrer – for nu at låne et udtryk fra LaVey – i stedet for at koncentrere sig om de reelle problemer og den virkelige virkelighed. 

Ingen kommentarer: